​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ: 62 Rue Boileau - 75016 Paris Pháp
Hotline: +33-01-44146400
Email: vnparis.fr@gmail.com; vnemb.fr@mofa.gov.vn
Website: http://ambassade-vietnam.fr​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​