​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp

LuongThanhNghi.jpg 
NGUYỄN NGỌC SƠN 

Đang cập nhật ....


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​